Brněnský sedmnáctý

17. 11. 2020, náměstí Svobody

O akci Program Organizátoři Facebook

Studenti nezapomenou

V neděli 17. listopadu 2019 si připomeneme 30 let od Sametové revoluce a oslavíme stejně dlouhé období svobody, kterou naše republika získala. I když se každý den probouzíme ve svobodné zemi, můžeme dávat plně najevo své názory a rozhodovat o svém konání, svoboda nemusí nutně být samozřejmostí. Stačí sledovat dění v ostatních zemích světa, všímat si kroků vrcholných představitelů států a mělo by nám všem být jasné, že bez aktivní občanské společnosti se demokracie může potichu ubírat záhadnými směry. My, studenti brněnských vysokých škol, nechceme pouze přihlížet, chceme se aktivně zapojit do současného dění a přispět svou troškou do mlýna zodpovědné společnosti.

Již potřetí jsme pro nás všechny připravili oslavu svobody a společné připomenutí si odvahy našich předchůdců, kterou před 30 i 80 lety projevili. Srdečně vás zveme na Brněnský sedmnáctý! Potkáme se v neděli 17. listopadu na náměstí Svobody.

brněnští studenti

„Vážíme si našich předchůdců, jejich obětí a úspěchů a cítíme povinnost si jejich činy připomínat.“

Stanislav Čaban, student JAMU

Jsme součastí Festivalu svobody 

„Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.“

„Sametovou revoluci jsme sice nezažili, ale o to víc je pro nás důležité ji připomínat a dávat prostor lidem, kteří v listopadu 89 byli při tom.“

Karel Doleček, student MUNI

Koordinátor Brněnského sedmnáctého

Stanislav Čaban 
+420 773 642 327
stano.caban@gmail.com

Galerie

Kdy a jak festival vznikl? 

S brněnskými oslavami sedmnáctého listopadu se pojí poměrně dlouhá tradice lampionových průvodů, které pořádá Nadační fond studentů filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Každoroční průvod po významných místech historie brněnského studentstva připomíná zejména události listopadu 1939 a 1989.  

Teprve před třemi lety se však v Brně objevila snaha uspořádat akci, která by svou velikostí a programem zaujala také širší veřejnost a dala větší prostor pamětníkům a řečníkům. Za cíl si dala ukázat, že je Brno nejen městem, které nezapomíná svou historii, ale také městem studentským, městem, v němž si studenti uvědomují oběti, které za jejich dnešní práva položili jiní a chtějí jim vzdát hold a uctít jejich odvahu

Na podzim roku 2017 se tak sešli zástupci studentských komor akademických senátů sdružující se s pomocí platformy Studentské Brno, zástupci Janáčkovy akademie múzických umění a další aktivní studenti a společně vytvořili Brněnský sedmnáctý, který připomíná události let 1939 a 1989, oslavuje svobodu a demokracii a zároveň vybízí občanskou společnost k zájmu na aktuálním dění u nás i ve světě. Z krátké odpolední pietní akce se postupem času stal kulturní festival, který kráčí ve šlépějích předchozích ročníků a dál šíří ideje, na kterých byl postaven.

Letošní ročník vzniká v rukou skupiny studentů z šesti brněnských vysokých škol – Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického, Janáčkovy akademie múzických umění, Veterinární a farmaceutické univerzity a Univerzity Obrany – které dohromady pojí platforma Brněnský sedmnáctý.

Proč to děláme? 

Brno je studentské město, kterého se události let 1939 a 1989 významně dotkly. Cítíme povinnost vůči společnosti si odvahu a oběť našich předchůdců připomínat a klást důraz na to, že i když nyní těžíme ze situace, kdy žijeme ve svobodné a demokratické zemi, rozhodně to není samozřejmost. Chceme, aby se lidé zajímali o svou historii a o svět kolem sebe. Chceme, aby i ti, kteří stejně jako my listopad 1989 nezažili, pochopili, za co tehdy naši vrstevníci vyrazili do ulic a proč má smysl si jejich činy připomínat. Protože aktivní občanská společnost sílí pouze skrze činy každého z nás, nezávisle na jejich velikosti.

Jaký festival bude? 

Letošní ročník se bude ubírat třemi hlavními proudy – vzpomínáme, aktivizujeme a oslavujeme. 

Chceme vzpomínat, proto jsme na festivalovou stage pozvali pamětníky a řečníky, kteří přinesou osobní svědectví o událostech listopadu 1989.  

Chceme aktivizovat, proto se na náměstí Svobody setkáte se zástupci neziskových organizací, které se podílí na rozvoji české občanské společnosti a nabízí možnosti se zapojit pro všechny z vás, které zajímá svět kolem.  

Chceme oslavovat svobodu, proto nebudou chybět ani písničkáři, divadelníci a další umělci, se kterými bude vzpomínkami naplněná listopadová neděle nepochybně příjemnější.

Partneři Brněnského sedmnáctého