Bez popisku

PROGRAM REVOLUCE V BRNĚ KONTAKT PARTNEŘI

SLEDUJTE NÁS ŽIVĚ

PODPOŘTE NÁS

 


O NÁS

Brněnský sedmnáctý je festival, který oslavuje svobodu a demokracii, připomíná události listopadů 1939 a 1989 v Brně a v neposlední řadě podněcuje občanskou společnost k aktivnímu zájmu o aktuální dění u nás i ve světě.

Organizátoři

V prvních ročnících tvořila organizační tým festivalu neformální skupina studentských zástupců všech šesti univerzit v Brně (Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Veterinární univerzita Brno a Vysoké učení technické), která se každý rok částečně obměňovala.

Na začátku roku 2021 nejužší organizační tým studentů založil zapsaný spolek Brněnský sedmnáctý, jehož členové pracují na festivalu celoročně.

Bez popisku

Bez popisku

Proč to děláme?

Brno je studentské město, kterého se události let 1939 a 1989 významně dotkly. Jako současná studentská generace cítíme povinnost si odvahu a oběť našich předchůdců připomínat a klást důraz na to, že svobodný život v demokratické zemi rozhodně není samozřejmostí. Chceme, aby se lidé zajímali o svou historii a o svět kolem sebe. Chceme, aby i ti, kteří stejně jako my listopad 1989 nezažili, pochopili, kvůli čemu tehdy naši vrstevníci vyrazili do ulic a proč má smysl si jejich činy připomínat. Protože aktivní občanská společnost sílí pouze skrze činy každého z nás, nezávisle na jejich velikosti.

HODNOTY

Festival Brněnský sedmnáctý vychází z hodnot, které navazují na hodnoty listopadových událostí let 1939, a především 1989, a které vnímáme jako zásadní jak pro tvorbu festivalu, tak pro fungování demokratické společnosti.

Odvaha

Odvaha pro nás znamená využít síly našeho hlasu. Tehdy, kdy vidíme, že se v naší rodině, škole, společnosti nebo politice děje něco, na co je potřeba upozornit. Odvaha vystoupit z davu a postavit se nespravedlnosti a bezpráví. Zastat se oběti násilí. Zabránit manipulaci. Odvaha je pozvednout hlas a nemlčet.

Kritičnost

Pozvedání našeho hlasu ovšem vyžaduje neustálou kritičnost, a tedy neustálé hledání pravdy. Není možné vnímat svůj hlas jako nedotknutelný a jediný pravdivý. Život ve společnosti vyžaduje jak naši sebereflexi, tak nahlížení na témata z různých úhlů pohledu a kritické uvažování.

Angažovanost

S odvahou je úzce spjatá také angažovanost. Je pro nás důležité, abychom nebyli pasivní součástí místa, kde žijeme, studujeme, pracujeme, ale naopak zasahovali do dění a tvořili angažovanou občanskou společnost. Demokracie totiž vyžaduje participaci, zapojení nás všech: každý může mít podíl na utváření světa kolem sebe.

Solidarita

Ve společnosti ale nejde jen o nás, a tak je pro nás samozřejmá soudržnost mezi lidmi, kteří společnost tvoří. Chceme vystupovat ze své komfortní zóny a nesoustředit se jen na sebe, i kdyby to mělo znamenat, že se v krizových situacích pro druhé něčeho vzdáme. V rámci solidarity je pro nás podstatné upozorňovat také na hlasy těch, jimž není dán ve společnosti takový prostor jako nám.

Svoboda

Svoboda je pro nás základní hodnotou a zároveň privilegiem: ať už se jedná o svobodu myšlení, pohybu nebo rozhodování. Nikdo by nám neměl brát možnost svobodně se vyjadřovat, zároveň bychom neměli nikoho umlčovat ani my sami. Naše svoboda totiž končí tam, kde začíná svoboda druhého. Svoboda je pro nás pak úzce spojena právě se solidaritou, odvahou a kritičností, tyto hodnoty jsou pro nás provázané a nejde je od sebe odloučit.

PROGRAM

Program aktualizován 13. 11. 2023

DETAILNÍ PROGRAM

HISTORIE FESTIVALU

Brněnskou připomínkou událostí listopadů 1939 a 1989 byla dříve především tradice lampionových průvodů, které dodnes pořádá Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2016 se však v Brně objevila snaha uspořádat větší akci, díky níž by se studenti více propojili se širší veřejností. V roce 2017 pak vznikl díky zástupcům jednotlivých brněnských univerzit Brněnský sedmnáctý. Festival, který dokazuje, že Brno nezapomíná na svou historii – a že má studenty a další mladé lidi, kteří si uvědomují odvahu svých předchůdců, díky nimž mohou žít a studovat ve svobodných a demokratických podmínkách.

Bez popisku

Galerie

KONTAKT

Bez popisku


Média

Michaela Mrázková
+420 777 536 898
brnensky17@gmail.comKoordinátor festivalu

Stano Čaban
+420 773 642 327
brnensky17@gmail.com

PARTNEŘI 

Projekt vznikl za finanční podpory statutárního města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Partnerem festivalu je TIC Brno.

PARTNEŘI PROGRAMU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info