Brněnský sedmnáctý

17. 11. 2020, ONLINE a náměstí Svobody

O akci Facebook udalost Instagram

 WEB AKTUALIZUJEME

Studenti nezapomenou

V úterý 17. listopadu 2020 si připomeneme 31 let od Sametové revoluce a oslavíme svobodu, kterou naše republika získala. I když se každý den probouzíme ve svobodné zemi, můžeme dávat plně najevo své názory a rozhodovat o svém konání, svoboda nemusí nutně být samozřejmostí. Stačí sledovat dění v ostatních zemích světa, všímat si kroků vrcholných představitelů států a mělo by nám všem být jasné, že bez aktivní občanské společnosti se demokracie může potichu ubírat záhadnými směry. My, studenti brněnských vysokých škol, nechceme pouze přihlížet, chceme se aktivně zapojit do současného dění a přispět svou troškou do mlýna zodpovědné společnosti.

Již počtvrté pro nás všechny připravujeme oslavy nabyté svobody a poděkování za odvahu našich předchůdců, kterou před 31 i 81 lety projevili. 

Srdečně vás zveme na Brněnský sedmnáctý! Potkáme se v úterý 17. listopadu v našem online vysílání. 

brněnští studenti

„Vážíme si našich předchůdců, jejich obětí a úspěchů a cítíme povinnost si jejich činy připomínat.“

Stanislav Čaban, student JAMU

Koordinátor Brněnského sedmnáctého

Stanislav Čaban 
+420 773 642 327
stano.caban@gmail.com

„Sametovou revoluci jsme sice nezažili, ale o to víc je pro nás důležité ji připomínat a dávat prostor lidem, kteří v listopadu 89 byli při tom.“

Karel Doleček, student MUNI

Galerie

Kdy a jak festival vznikl? 

S brněnskými oslavami sedmnáctého listopadu se pojí poměrně dlouhá tradice lampionových průvodů, které pořádá Nadační fond studentů filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Každoroční průvod po významných místech historie brněnského studentstva připomíná zejména události listopadu 1939 a 1989.  

Teprve před třemi lety se však v Brně objevila snaha uspořádat akci, která by svou velikostí a programem zaujala také širší veřejnost a dala větší prostor pamětníkům a řečníkům. Za cíl si dala ukázat, že je Brno nejen městem, které nezapomíná svou historii, ale také městem studentským, městem, v němž si studenti uvědomují oběti, které za jejich dnešní práva položili jiní a chtějí jim vzdát hold a uctít jejich odvahu

Na podzim roku 2017 se tak sešli zástupci studentských komor akademických senátů sdružující se s pomocí platformy Studentské Brno, zástupci Janáčkovy akademie múzických umění a další aktivní studenti a společně vytvořili Brněnský sedmnáctý, který připomíná události let 1939 a 1989, oslavuje svobodu a demokracii a zároveň vybízí občanskou společnost k zájmu na aktuálním dění u nás i ve světě. Z krátké odpolední pietní akce se postupem času stal kulturní festival, který kráčí ve šlépějích předchozích ročníků a dál šíří ideje, na kterých byl postaven.

Letošní ročník vzniká v rukou skupiny studentů z šesti brněnských vysokých škol – Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického, Janáčkovy akademie múzických umění, Veterinární a farmaceutické univerzity a Univerzity Obrany – které dohromady pojí platforma Brněnský sedmnáctý.

Proč to děláme? 

Brno je studentské město, kterého se události let 1939 a 1989 významně dotkly. Cítíme povinnost vůči společnosti si odvahu a oběť našich předchůdců připomínat a klást důraz na to, že i když nyní těžíme ze situace, kdy žijeme ve svobodné a demokratické zemi, rozhodně to není samozřejmost. Chceme, aby se lidé zajímali o svou historii a o svět kolem sebe. Chceme, aby i ti, kteří stejně jako my listopad 1989 nezažili, pochopili, za co tehdy naši vrstevníci vyrazili do ulic a proč má smysl si jejich činy připomínat. Protože aktivní občanská společnost sílí pouze skrze činy každého z nás, nezávisle na jejich velikosti.

Partneři Brněnského sedmnáctého